برداشت آنی

برداشت آنی

نویسنده: واحد پذیرش

دسته بندی: بلاگ
2 دقیقه زمان مطالعه
۱۴۰۱/۱۲/۱۸

همیشه یکی از دغدغه های مشتریان در بازار سرمایه، استفاده از وجه بستانکاری خود نزد کارگزاری بوده است. در حال حاضر فرآیند رایج و متعارف در صنعت کارگزاری این است که مشتری، درخواست دریافت وجه بستانکاری خود را به کارگزاری اعلام می‌نماید. در صورتی که مشتری بخواهد وجه درخواستی در روز کاری بعد به حساب مورد نظر واریز شود، باید تا ساعتی مشخص این درخواست را در سامانه کارگزاری اعلام نماید. اعلام مذکور پس از ساعت تعیین شده، موجب خواهد شد تا وجه درخواستی دو روز کاری بعد به حساب مشتری واریز شود. همچنین در تمامی مراحل این فرآیند، کارگزاری باید چنین درخواستی را رویت، بررسی و مورد تایید قرار دهد تا امکان وصول وجه توسط مشتری فراهم شود. بدیهی است در چنین فرآیند رایج و متداولی، مشتری در پایان هفته معاملاتی (پس از پایان معاملات در روز چهارشنبه) عملاً هیچ گونه دسترسی به وجوه بستانکاری خود نخواهد داشت. این در حالی است که بنا به علل مختلف، نیاز به منابع مالی یک ضرورت غیرقابل پیش‌بینی است. 
اما بدون تردید برداشت وجه آنی خدمتی متمایز از نئوکارگزاری نوین است. هرکجا که باشید و در هر زمان از شبانه روز، می‌توانید مانده‌ی بستانکاری خود نزد کارگزاری را به صورت آنی و بدون انتظار دریافت تاییدیه از سوی کارگزاری، به هر حسابی که تمایل دارید واریز و استفاده نمایید.

 در نئوکارگزاری نوین، همه چیز آنی و در لحظه است، هیچ عملیاتی نیاز به مراجعه یا در انتظار تایید کارگزاری نخواهد بود.

بورس کالامعاملات آنلاین اکسیرمعاملات آنلاین قدیممعاملات آفلاینسهام عدالت