کارگزاری تامین سرمایه نوین

از ما بهترین را بخواهید
علیرضا حیدرزاده هنزائی

 

علیرضا حیدرزاده هنزائی

مدیرعامل و عضو هیأت مدیره

  • علیرضا حیدرزاده هنزائی دانش ‎آموخته دوره دکترای مديريت مالی هستند. ایشان در حال حاضر عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی و دارای سوابقی همچون رییس هیات مدیره شرکت کارگزاری تامین سرمایه نوین و کارگزاری رضوی ، عضو هیات مدیره شرکت پیشگامان فناوری اطلاعات سگال و مدیر عملیات شرکت کارگزاری بانک کارآفرین می‌باشند.
جواد نوری طلب

جواد نوری طلب

رئیس هیأت مدیره (عضو غیر موظف)

  • کارشناس ارشد حسابداری و کارشناس ارشد MBA گرایش مدیریت مالی 
  • رییس اداره مدیریت نقدینگی (1390 -1398 )
  • رییس اداره حسابداری مدیریت و کنترل بودجه ( 1398تا کنون ) و عضو و دبیر کمیته منابع و مصارف و کمیته فرعی ریسک نقدینگی بانک اقتصاد نوین 
  • عضو و نایب رییس هیات مدیره شرکت کارگزاری بانک اقتصاد نوین ( 1398-1399 )