ردیفنام بانکشعبهکد شعبهشماره حسابشماره شبا
1ملیبورس اوراق بهادار1700695 0102460882008 کپی کردن240170000000102460882008کپی کردن
2شهرمستقل مرکزی6102019 1001000018273 کپی کردن170610000001001000018273کپی کردن
3اقتصاد نوینحافظ106 106-2-206810-2 کپی کردن030550010600200206810002کپی کردن
4پارسیانحافظ شمالی5410395 00100087174001 کپی کردن070540103902110087174001کپی کردن
5ملتبورس تهران62059 307890609 کپی کردن970120000000000307890609کپی کردن
6تجارتانقلاب (نجات‌الهی)165 166620023 کپی کردن040180000000000166620023کپی کردن
7پاسارگادقائم مقام فراهانی326 326-110-14649810-1 کپی کردن120570032611014649810001کپی کردن
8سامان سرو849 849-40-180970-1 کپی کردن820560084904000180970001کپی کردن

بانک ملت (مربوط به معاملات بورس انرژی)

شعبهکد شعبهشماره حسابشماره شبا
بورس کالا62117/12 4933349290 کپی کردن860120000000004933349290کپی کردن
بورس کالامعاملات آنلاین اکسیرمعاملات آنلاین قدیممعاملات آفلاینسهام عدالت