تحلیل بنیادی

۰۴ دی ۱۴۰۰

تحلیل بنیادی فرآورده های نسوزآذر

مروری بر وضعیت بنیادین  فرآورده های نسوزآذر

دانلود
۲۳ آذر ۱۴۰۰

تحلیل بنیادی پتروشیمی زاگرس

مروری بر وضعیت بنیادین پتروشیمی زاگرس

دانلود
۱۵ آذر ۱۴۰۰

تحلیل بنیادی پتروشیمی شیراز

مروری بر وضعیت بنیادین پتروشیمی شیراز

دانلود
۰۹ آذر ۱۴۰۰

تحلیل پلی پروپیلن جم

مروری بر وضعیت بنیادین پلی پروپیلن جم

دانلود
۰۶ آذر ۱۴۰۰

تحلیل پتروشیمی کرمانشاه

مروری بر وضعیت بنیادین پتروشیمی کرمانشاه

دانلود
۰۸ آبان ۱۴۰۰

تحلیل شرکت فولاد مبارکه اصفهان

نگاهی تحلیلی بر صنعت فولاد و شرکت فولاد مبارکه اصفهان

دانلود
۰۳ آبان ۱۴۰۰

صنعت اوره و متانول

تحلیل بنیادی صنعت اوره و متانول

دانلود
۲۴ مهر ۱۴۰۰

تحلیل شرکت پلیمر آریا ساسول

نگاهی تحلیلی شرکت پلیمر آریا ساسول

دانلود
۱۱ مهر ۱۴۰۰

تحلیل شرکت پتروشیمی خارک

نگاهی تحلیلی بر صنعت متانول و شرکت پتروشیمی خارک

دانلود
۰۲ مهر ۱۴۰۰

تحلیل شرکت دوده صنعتی پارس

نگاهی تحلیلی بر شرکت دوده صنعتی پارس

دانلود
۲۷ شهریور ۱۴۰۰

تحلیل شرکت پتروشیمی فن آوران

نگاهی تحلیلی بر شرکت پتروشیمی فن آوران

دانلود
۲۰ شهریور ۱۴۰۰

هلدینگ‌های سیمانی

نگاهی بر چهار هلدینگ سیمانی کشور

دانلود
۱۴ شهریور ۱۴۰۰

تحلیل شرکت فولاد خوزستان

نگاهی تحلیلی بر صنعت فولاد و شرکت فولاد خوزستان

دانلود
۰۶ شهریور ۱۴۰۰

پتروشیمی زاگرس

تحلیل بنیادی پتروشیمی زاگرس

دانلود
۰۶ شهریور ۱۴۰۰

صنعت کود شیمیایی (اوره)

تحلیل بنیادی صنعت کود شیمیایی (اوره)

دانلود
۰۶ شهریور ۱۴۰۰

پتروشیمی خراسان

تحلیل بنیادی پتروشیمی خراسان

دانلود

تحلیل تکنیکال

پستی یافت نشد