ردیفنام بانکشعبهکد شعبهشماره حسابشماره شبا
1ملیبورس اوراق بهادار1700695 102460882008 کپی کردن240170000000102460882008کپی کردن
2شهرمستقل مرکزی6102019 1001000018273 کپی کردن170610000001001000018273کپی کردن
3اقتصاد نوینحافظ106 10622068102 کپی کردن030550010600200206810002کپی کردن
4پارسیانحافظ شمالی5410395 00100087174001 کپی کردن070540103902110087174001کپی کردن
5ملتبورس تهران62059 307890609 کپی کردن970120000000000307890609کپی کردن
6تجارتانقلاب (نجات‌الهی)165 166620023 کپی کردن040180000000000166620023کپی کردن
7پاسارگادقائم مقام فراهانی326 326110146498101 کپی کردن120570032611014649810001کپی کردن
8سامان سرو849 849401809701 کپی کردن820560084904000180970001کپی کردن

بانک ملت (مربوط به معاملات بورس انرژی)

شعبهکد شعبهشماره حسابشماره شبا
بورس کالا62117/12 4933349290 کپی کردن860120000000004933349290کپی کردن
بورس کالامعاملات آنلاین اکسیرمعاملات آنلاین قدیممعاملات آفلاینسهام عدالتثبت نام غیر حضوریاحراز هویت غیر حضوری