ردیف نام شعبه شماره حساب
6 اقتصاد نوین حافظ 106-2-206810-2
7 دی حافظ 01-00003908-00-9
8 آینده مرکزی 0100012870007
9 خاورمیانه بخارست 1007110400707071214
ردیف نام شعبه شماره حساب
1 ملی بورس اوراق بهادار 0102460882008
2 سامان سی تیر 849-40-180970-1
3 ملت حافظ 3078906/09
4 تجارت انقلاب- نجات الهی 0000166620023
5 پارسیان حافظ 0100087174001