لیست شعب کارگزاری

شهرستان آدرس تلفن دورنگار            ایمیل
تهران تهران ، بلوار آفریقا ، بلوار گل آذین ، شماره ۲۳ ٠۲۱-۸۶۷۹۱۰۰۰ 22030349
info@nibb.ir
اصفهان داروازه شیراز ، ابتدای خیابان هزار جریب نبش بن بست پویان ، مجتمع فراز طبقه ٥، واحد ٣٩ 3٦٦٩١٥٣٤-٠٣١ 36700683
Isfahan@nibb.ir
اردبیل خیابان حافظ ، اول شهرک رضوان ، روبروی مرکز مخابراتی حافظ ،ساختمان حضرتی، طبقه ٤ ٣٣٧٢٠٢٢٦-٠٤٥
ardebil@nibb.ir
رشت خیابان معلم ، روبروی شهرداری ناحیه یک ساختمان خیام طبقه سوم ٣٣٢٦٢٣٧٨-٠١٣
rasht@nibb.ir
بابل
 باغ فردوس ساختمان نیکان طبقه 2 واحد 8
011-32475468
  babol@nibb.ir
شیراز ابتدای بلوار چمران ، جنب بانک صادارات ساختمان آریا طبقه ٢ واحد ٤ ٣٦٢٨٦٩١٣-٠٧١
shiraz@nibb.ir
بوشهر خیابان امام خمینی ، روبروی دادگاه های عمومی جنب بانک اقتصاد نوین ٣-٣٣٥٤٢٥٨٠-٠٧٧
bushehr@nibb.ir
قزوین خیابان فلسطین غربی ، جنب صدرا ، ساختمان 531 ، طبقه 1 ، واحد 1
028-33358819
qazvin@nibb.ir
کرمانشاه بلوار بهشتی روبروی سینما استقلال سازمان اواراق بهادار طبقه همکف ٣٨٢٥٠٧٧٢-٠٨٣
kermanshah@nibb.ir
همدان خیابان میرزاده عشقی نرسیده به سه راه شکریه تالار منطقه ای همدان طبقه سوم ٣٨٢٧٧٢٤٦-٠٨١
hamedan@nibb.ir
مشهد سه راه بعثت ، خیابان شهید منتظری ٧ ساختمان سابکو طبقه دوم واحد ٦ ٣٨٤٥٤٣٧٥-٠٥١
mashhad@nibb.ir
کیش
خیابان ساحل ، میدان امیر کبیر ، ساختمان مرکزمالی ، طبقه ٢
076-44423885

kish@nibb.ir