تماس با کارگزاری تامین سرمایه نوین

آدرس: تهران ، بلوار آفریقا ، بلوار گل آذین ، شماره ۲۳

تلفن: ۸۶۷۹۱۰۰۰

تلفن: ۶۳۴۱۹۰۰۰

فکس: ۲۲۰۳۰۳۴۹

پست الکترونیکی: info@nibb.ir

کدپستی : 1915715355

سامانه صدای مشتریان :۸۶۷۹۱۰۰۰-٠٢١

سامانه معاملات تلفنى اوراق بهادار( كالسنتر ) : ۸۱۰۲۱۴۴۰-٠٢١

سامانه معاملات تلفنى آتى سكه ( كالسنتر ) : ۶۳۴۱۹۹۹۹-٠٢١

سامانه پيام كوتاه جهت ارتباط با مشتريان : ۲۰۰۰۴۸۰۸